/offer1.jpg

Obsługa inwestycji budowlanych

Kompleksowa obsługa procesu budowlanego w zakresie: wytyczenie osi obiektów, pomiarów kontrolnych, inwentaryzacji powykonawczej

/offer2.jpg

Plany zagospodarowania terenu

Mapy do celów projektowych (wtórniki), mapy do odbioru technicznego (inwentaryzacja powykonawcza budynku i przyłączy), mapy rzeźby terenu, mapy tematyczne i specjalistyczne i mapy do celów prawnych

/offer3.jpg

Podziały działek budowlanych

Podziały nieruchomości, scalenia i podziały nieruchomości ,wznowienia granic i rozgraniczenia nieruchomości(ustalenie przebiegu granic)

/offer4.jpg

Inne usługi geodezyjne

Usługi z zakresu geodezji leśnej, pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, pomiary objętości mas ziemnych, pomiary w rolnictwie

Skontaktuj się z nami!

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami

Pomiar - usługi geodezyjne